Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr. J.T.A. Bressers
Faculteit: BMS-CSTM
Functiecategorie: Hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Beleidsstudies in het bijz. t.a.v. milieubeleid
Organisatie Aard werkzaamheden