Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr. F.M.G. de Jong
Faculteit: EWI-HMI
Functiecategorie: Hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Taaltechnologie en computerlinguïstiek
Organisatie Aard werkzaamheden
Universiteit Utrecht hoogleraar (hoofdfunctie)
Koninklijke Bibliotheek lid Algemeen Bestuurscollege
WizeNoze lid Raad van Advies
FastFacts lid Raad van Advies
Erasmus Universiteit Roterdam directie onderzoeksinstituut