Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr.ir. B.P. Veldkamp
Faculteit: BMS-OMD
Functiecategorie: Hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Research methodology and data analytics
Organisatie Aard werkzaamheden
Bureau ICE adviescommissie BISiN
CITO Voorzitter wetenschappelijke adviesraad
Expertgroep Toetsing PO van ministerie OCW Beoordelaar toetsen en examens
Theologische Universiteit Kampen lid curatorium
RCEC wetenschappelijk adviseur