Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr.ir. F.J.A.M. van Houten
Faculteit: ET-BH
Functiecategorie: Hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Leerstoel Design Engineering
Organisatie Aard werkzaamheden
Apollo Vredestein BV Lid RvC
STODT Lid RvT