Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr.ir. J.W.M. Hilgenkamp
Faculteit: TNW-ICE
Functiecategorie: Hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Interfaces and correlated electron systems
Organisatie Aard werkzaamheden