Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr.ir. A. Nijmeijer
Faculteit: TNW-IM
Functiecategorie: Onbezoldigd hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Inorganic Membranes
Organisatie Aard werkzaamheden