Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr. B.J.R. van der Meulen
Faculteit: BMS-CHEPS
Functiecategorie: Hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Institutional Aspects of (Higher) Education
Organisatie Aard werkzaamheden
AESIS network // ScienceWorks lid Advisory Board AESIS- Advancing and Evaluating the Social Impact of Science
KNAW en disciplineoverlegorganen voor de geesteswetenschappen voorzitter Landelijk AutorisatiePanel Geesteswetenschappen
NRPO, nationaal regieorgaan praktijkgericht onderzoek lidmaatschap van de wetenschappelijke adviesraad
Wageningen Universiteit Research voorzitter Commissie Wetenschappelijke Integriteit