Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr.ir. G. Brem
Faculteit: ET-THW
Functiecategorie: Hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Thermische conversie biomassa
Organisatie Aard werkzaamheden
Avantys Advisering en coaching
KIWA Technology b.v. Apeldoorn Adviesraad