Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr. C. Fallnich
Faculteit: TNW-LPNO
Functiecategorie: Onbezoldigd hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Ultrafast Photonic Technologies
Organisatie Aard werkzaamheden