Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr.ir. C.L. de Korte
Faculteit: TNW-POF
Functiecategorie: Onbezoldigd hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Medical Ultrasound Imaging
Organisatie Aard werkzaamheden