Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr. J. Hoogland
Faculteit: BMS-WIJSB
Functiecategorie: Overig WP niet UT
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Christelijke filosofie
Organisatie Aard werkzaamheden
Hogeschool Viaa Lector Vormend Onderwijs
Vrije Universiteit Amsterdam Universitair Docent Bestuurswetenschappen
MST/Roessingh Lid Medisch Ethische Toetsingscommissie Twente