Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr. M.M.P.J. Reijnen
Faculteit: TNW-M3I
Functiecategorie: Onbezoldigd hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Endovascular Imaging and Innovation
Organisatie Aard werkzaamheden