Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr.ir. G.J. Verkerke
Faculteit: ET-BW
Functiecategorie: Onbezoldigd hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Ontwerpen van Biomedische Producten
Organisatie Aard werkzaamheden
Universitair Medisch Centrum Groningen Onderzoek en onderwijs