Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr.ir. A.Y. Hoekstra
Faculteit: ET-WEMWM
Functiecategorie: Hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Multidisciplinair Waterbeheer
Organisatie Aard werkzaamheden
Water Footprint Network Chair of the Supervisory Board of Water Footprint Network
Lee Kuan Yew School of Public Policy, University of Singapore visiting professor