Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr. J. van Hillegersberg
Faculteit: BMS-IEBIS
Functiecategorie: Hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Design and Implementation of Business Information Systems
Organisatie Aard werkzaamheden
TIAS Business School Docent Master Information Management
Business and Information Systems Engineering Journal Lid Department Editorial Board
Studiekeuze123.nl Lid Deskundigenpanel
Informatiekunde platform Voorzitter Informatiekunde platform - landelijk overleg Informatiekunde
Vereniging Logistiek Management Voorzitter Nederlandse Logistiekprijs Jury
TKI Dinalog Voorzitter Programmacommissie
Vakmedianet evondcollege Academie logistiek