Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr.ir. M.G. Vosselman
Faculteit: ITC-EOS
Functiecategorie: Hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Geo-information extraction and remote sensing
Organisatie Aard werkzaamheden
Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica vice-voorzitter