Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr. F. Bijkerk
Faculteit: TNW-XUV
Functiecategorie: Hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: XUV Lichtbronnen en Optiek
Organisatie Aard werkzaamheden