Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr.ir. R. ten Klooster
Faculteit: ET-OPM
Functiecategorie: Hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Packaging Design and Management
Organisatie Aard werkzaamheden
Plato product consultants Ontwerpen van en advies over verpakkingen; overdragen van kennis en inzicht