Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr. M. Junger
Faculteit: BMS-IEBIS
Functiecategorie: Hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Cybersecurity and business
Organisatie Aard werkzaamheden
Nederlandse Defensie Academie (NLDA) Wetenschappelijke AdviesRaad (WAR)