Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr. M.J. Kraak
Faculteit: ITC-GIP
Functiecategorie: Hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Geo-visualization
Organisatie Aard werkzaamheden
Journals Lid diverse boards of scientific journals
Nederlandse Centrum voor Geodesie and Geoinformnatie Voorzitter Commissie Geovisualisatie
Nationale Atlas Voorzitter Stichting Wetenschappelijke atlas van Nederland
International Cartographic Association Past-President
Institute of Transport Economics / Norwegian Res. Council Review / Expert advise SmartChange