Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr.ir. J.A. Zevenbergen
Faculteit: ITC-PGM
Functiecategorie: Hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Land administration systems
Organisatie Aard werkzaamheden
organiseren congres in Amsterdam van wereld landmeters federatie lid bestuur stichting FIG Working Week 2020
projecten rond inclusive urban development voorzitter bestuur stichting LC Foundation
Cadasta Foundation member Board od Directors
Elsevier editor in chief journal Land Use Policy (LUP)
World Bank consulting to World Bank for Saudi Arabian land registration project