Hoogleraar gegevens

Naam: prof.dr.ir. E. van der Heide
Faculteit: ET-STT
Functiecategorie: Hoogleraar
Adjunct hoogleraar: Nee
Leerstoel: Skin Tribology
Organisatie Aard werkzaamheden
EU - RFCS Vakdeskundige
RvA Vakdeskundige
Universiteit Gent Gastprofessor